Tietoja

Avanto insight oy on tuottanut Helsingin kaupungille osallisuuden uusien muotojen suunnittelua hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan vuoden 2017 lopusta lähtien. Tahmelan Huvilan kokeilu ja sen myöhemmin syksyllä 2020 käynnistettävä sisarkokeilu vievät käytäntöön suunnittelutyön tuloksen, niin kutsutun ”yhteisöllisen osallisuuden mallin”. Malli on järjestelmällinen kaupunkitason prosessi ja menetelmä, joka avaa sidosryhmäyhteistyön sektori- ja organisaatiorajat ylittävälle yhteistyölle yhteisen päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi. Kokeiluissa testataan käytännössä pienessä mittakaavassa kuinka yhteisölisen osallisuuden malli toimii.

Tahmelan Huvilan ilmastoeot -kokeilu osallistaa yhteisön asettamaan Huvilalle ilmastotavoitteen, pohtimaan omia valintoja ja suunnittelemaan toimenpiteitä joilla Huvila voisi saavuttaa tavoitteen. Kokeilu pureutuu kolmeen ratkaisemattomaan ilmastotyön peruskysymykseen.

Ensin ratkaistaan siiloutumisen ja sektorirajojen ongelma. Tavoite on järjestää eri ilmastotoimijoille nykyistä parempi yhteistötyön infrastruktuuri. Tämä tapahtuu päästölajiyhteisöjen avulla. Päästölajeja voivat olla esimerkiksi rakennusten lämmitys, kulutussähkö, liikenne ja ruoka. Yhteisöt ovat kaikille avoimia. Niinpä kiinnostuneet löytävät toisensa aiheen mukaan.

Toisena tulee kysymys siitä, mikä ilmastomuutoksen hillitsemisessä kuuluu yksilön ja mikä poliittisten päättäjien vastuulle. Kysymykseen haetaan vastausta selvittämällä todennäköinen tulevaisuus -kuinka paljon yksilöt ovat valmiita muuttamaan elintapojaan? Tämä pitää kysyä suoraan ihmisiltä itseltään. Vähentämällä kysymyksen yhteenlaskettu vastaus, siis kaikkien yksilöiden todennäköisen käyttäytymisen muutoksen potentiaali päästövähennsytarpeesta jää jäljelle se osuus joka päättäjien on vähintään otettava päätettäväkseen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Vähennyslaskun jälkeen tiedetään, kuinka paljon päästövähennystoimenpiteitä pitää eri päästölajien suhteen tehdä. Nämä toimenpiteet suunnitellaan avoimesti ja yhdessä. Valmiit suunnitelmat esitetään päätösesityksenä päätöksentekijöille. Huvilan kokeilussa Huvilan johtajalle.

Kokeilun kolmas uusi ratkaisu on ilmastoahdistuksen vähentäminen. Se tapahtuu muuttamalla niin kutsuttu hyväksyttävä hiilijalanjälki määrämittaisiksi teoiksi, joita jokainen voi verrata omaan hiilijalanjälkeensä. Kun päättäjien vastuun osuus on selvitetty, jokainen voi vertailun kautta nähdä, mikä riittää omaksi osuudeksi.

Kokeilu alkaa syyskuun lopussa ja tapahtuu kolmen työpajan sekä viestisovellusten avulla työpajojen välillä. Osallistuminen on mahdollista kokonaan myös etänä.

Avanto insight oy on demokratian avaamisen asiantuntijayritys. Avanto tekee luovaa suunnittelua, palvelukehitystä, projektinhallintaa ja tutkimusta. Projektit ovat käsittäneet asiakkaiden auttamista muun muassa ilmasto-osallisuuden, avoimen datan, osallistuvan budjetoinnin ja päätöksenteon joukkoistamisen parissa. Vuodesta 2017 lähtien yritys on kehittänyt arvopohjaista datan ohjaamaa päätöksentekomenetelmää.