Tahmelan huvila

Kuvituskuva:
Kuvituskuva:
Kuvituskuva:

Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry on vuokrannut Tahmelan Huvilan Tampereen kaupungilta omaehtoiseksi ja osallistavaksi kulttuuritilaksi. Yhdistys vastaa vuokrasopimuksen ehtojen noudattamisesta, tilojen mahdollisesta alivuokraamista, Tahmelan Huvilan hallinnosta, perustoimintojen resurssoinnista, osasta palveluista ja tapahtumien järjestämisestä, Tahmelan Huvilan markkinoinnista sekä yhteistyöverkoston rakentamisesta ja ylläpidosta.

Tahmelan Huvilan toiminta käynnistyi kansalais- ja yhteisöaktiivien toimesta 2019, kolmen vuoden määräaikaisena projektina, Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:n vetämänä. Kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana yhteistyökumppaneiden määrä on osittain vaihtunut ja kasvanut alkuperäisestä. Huvilan toimintakonseptia ovat muokanneet ennen kaikkea tilan haasteellinen sijainti, tilan rajallisuus ja kiinteistön huomattavat ylläpito- ja huoltokulut. Tahmelan Huvila on Tampereen kaupungin tunnustama kulttuuritila.

Tahmelan Huvilalla ideoidaan sekä tuotetaan niin rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä palveluita kuin muita kulttuuripalveluita niin tamperelaisille kuin alueella vieraileville ulkopaikkakuntalaisille. Tahmelan Huvila toimii matalalla kynnyksellä myös erilaisten kulttuuripalveluiden testauspaikkana. Tahmelan Huvilan tapahtumia ideoimaan ja toteuttamaan pääsevät kaikki tamperelaiset. Pääperiaatteina tapahtumissa ovat suurelta osin kaikille avoimet tilaisuudet, monikulttuurisuus, eri taiteen/tieteenalojen yhteen törmäyttäminen, yrittäminen, osallistaminen, päihteettömyys sekä tapahtumien soveltuvuus vanhan huvilan henkeen.

Tahmelan Huvila toimii verkostomaisesti. Yhteistyökumppaniverkosto muodostuu niin Huvilalla työpistettä/työhuonetta pitävistä, kuin Huvilalla tapahtumia/tilaisuuksia ilman virallista työpistettä/työhuonetta järjestävistä tahoista.